PŘIHLÁŠKY

    Pro přihlášení vyplňte formulář:


Prosíme o platbu startovného předem na účet: 2060212012/3030
Startovné:
SINGL 400,- Kč
DEBL / MIX  600,- Kč
Uzávěrka přihlášek 3 dny před startem.


QR kód pro platby startovného -  SINGL:

QR kód pro platby startovného - DEBL / MIX: